הזמנה ושירות לקוחות
08-9790864 | 054-2332415
English
1. כללי
למה להזמין טיול בהוביטורס? כי, אצלנו משלמים פחות ונהנים יותר!
אנו עובדים עם מדריכים ישראליים, ירדניים, מצריים ומרוקאים שנבחרו בקפידה, דוברי אנגלית (וקצת עברית – מדריכים זרים), מקצועיים ורוצים את הצלחת הטיול וטובת המטייל. לכל טיול מתלווה נציג החברה דובר עברית.
תקנון זה נוצר על מנת למנוע אי הבנות בינינו לבין מטיילינו, אני ממליצים למטייל לקרוא את התנאים הללו לפני ההרשמה לטיול הראשון שלכם עמנו.
הוביטורס מתאימים את הטיולים לכל הגילאים, לכל עונות השנה והופכים את הטיול לחוויה עם טעם של עוד....

2. מקומות הלינה
(בתי מלון / מחנה בדואי) נבדקים על ידי הנציגים שלנו לפני הגעת המטייל, הרכבים שעומדים לרשותנו בזמן הטיול חדישים, ממוזגים עם נהגים אדיבים ומקצועיים.
בחתימה על טופס ההרשמה הינכם מאשרים ל"הוביטורס" להשתמש בחומר הצילומי (תמונות, סרטוני וידאו ועוד).

3. הרשמה לטיול
ההרשמה לטיול תתבצע באמצעות מילוי פרטי המטייל/ים, אמצעי התשלום בטופס ההרשמה וחתימה על טופס ההרשמה, צירוף תצלום דרכון בתוקף של 6 חודשים לפחות ממועד היציאה לטיול, תשלום ו/או מקדמה עבור הטיול מהווה אישור של המטייל, כי התנאים המפורטים בתוכנית הטיול ובדף התקנון באתר האינטרנט, מקובלים עליו והוא מסכים להם במלואם.
תנאי תשלום ותנאי ביטול המופיעים בתוכנית הטיול
בכל תכנית טיול מופיעים בסיפא הסעיפים הבאים: מה כלול במחיר הטיול, מה אינו כלול, מה תנאי התשלום ומה תנאי הביטול של הטיול, אם המטייל מבטל את השתתפותו. תנאים אלו הם ספציפיים לכל טיול ומשתנים בהתאם לנסיבות כמו משך הטיול, מחיר, מדינת היעד וחוקיה, תנאי חברות התעופה ועוד. תנאים אלו מצטרפים לתנאים הכלליים המופיעים בדף זה ומשלימים אותם.

4. קיום הטיול-ביטול הטיול
חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לבטל/לדחות את הטיול במקרה של אזהרות מסע מגורמי המודיעין המוסמכים לגבי יעדי הטיול שלנו ומקרים של כח עליון. במקרה של ביטול הטיול על ידנו, מהסיבה המפורטת לעיל, יוחזרו לנרשמים לאותו טיול, כל הכספים ששולמו על ידם לחברתנו, בשקלים חדשים. כל מטייל מוזמן לבדוק עם הגורמים המוסמכים ולהחליט את החלטותיו בהתאם.

5. שינוי במחירים ו/או לוחות זמנים שאינם תלויים בחברתנו
ישנם מקרים בהם מרכיבים כגון שערי מטבע, היטלי בטחון ודלק, מיסי נמל וכד' משתנים לאחר פרסום התוכנית ולאחר הרשמת מטיילים לטיול. במקרים כאלו חברתנו שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם ולהשית את התוספת על המטיילים, גם אלו שנרשמו לטיול, קודם לשינוי.
לוחות הזמנים: חברתנו תלויה במספר רב של גורמים וגופים, אשר אין לחברתנו שליטה עליהם כגון טיסות בינלאומיות ופנימיות, תחבורה במדינות היעד ועוד. במקרה של שינוי בלוח זמנים של אחד מהנ"ל ישתנה לוח הזמנים של הטיול. אם בעקבות שינוי כנ"ל תתווספנה הוצאות חדשות לטיול כגון לינה ו/או ארוחות וכיו"ב, התוספות יהיו על חשבון המטיילים וישולמו במקום.

6. מטייל בחדר זוגי
כל תכנית טיול כוללת מחיר לאדם בחדר זוגי. בכל תכנית מפורטת התוספת שמשלם מטייל שני שמצטרף לחדר זוגי. אם בטופס ההרשמה לא צויין מטייל שני, במקרה כזה מטייל יחיד ישלם את המחיר הרשום למטייל יחיד בחדר זוגי.

7. ביטוח נסיעות ובריאות
חברתנו ממליצה למטייליה לעשות ביטוח נסיעות במועד ההרשמה לטיול. במקרה של ביטול השתתפותכם/ביטול הטיול,  מסיבות המפורטות בפוליסה, תוכלו לדרוש מחברת הביטוח החזר כספים אשר שולמו על ידכם ולא הוחזרו מגורמים בחו"ל/חברות תעופה/כל גורם אחר ששולמו לו כספים על חשבון הטיול. בריאות: על כל מטייל לפנות לרופא המטפל בו באופן שוטף ו/או ללשכת הבריאות המחוזית/מרפאת מטיילים, על מנת להתעדכן בטיפול מונע ו/או חיסונים נדרשים ו/או כל טיפול רפואי נדרש אחר לפני היציאה לטיול.

8. ויזות ואשרות כניסה
על המטייל לדאוג לקבלת אשרת כניסה למדינת היעד. במקרים שמשרדנו מטפל בהשגת אשרות הכניסה (כפי שרשום בתוכנית הטיול), על המטייל להמציא את כל הנחוץ (תמונות, טפסים וכיו"ב) למשרדנו במועד המבוקש ולשאת בתשלום אגרות והוצאות בגין השגת האשרה. במקרה שמטייל סורב על ידי מדינת היעד ומבטל השתתפותו בטיול עקב כך, יחולו על המטייל דמי ביטול רגילים כמפורט בתוכנית הטיול. במקרים שמדינת יעד שינתה מדיניות או קריטריונים, לא תהיינה חברתנו אחראית על הוצאות שיגרמו למטיילים וזאת אם בוטל הטיול ו/או שונה המסלול בגין המצב החדש.

9. דמי ביטול השתתפות
אנחנו מתחייבים לשלם לספקים הירדניים, לכן, לצערנו, במקרה של ביטול מצידכם יוחזרו לכם סכומים ששילמתם לפי המיפרט הבא: 
הודעה על ביטול עד 21 יום לפני יציאה: תוחזר עלות הטיול כולה 
הודעה על ביטול בין 14 ל 21 יום לפני יציאה: תוחזר 80% מעלות הטיול 
הודעה על ביטול בין 7 ל 13 ימים לפני יציאה: תוחזר 50% מעלות הטיול
הודעה על ביטול עד 6 ימים לפני יציאה: לא יוחזרו כספים
1. כללי
למה להזמין טיול בהוביטורס? כי, אצלנו משלמים פחות ונהנים יותר!
אנו עובדים עם מדריכים ישראליים, ירדניים, מצריים ומרוקאים שנבחרו בקפידה, דוברי אנגלית (וקצת עברית – מדריכים זרים), מקצועיים ורוצים את הצלחת הטיול וטובת המטייל. לכל טיול מתלווה נציג החברה דובר עברית.
תקנון זה נוצר על מנת למנוע אי הבנות בינינו לבין מטיילינו, אני ממליצים למטייל לקרוא את התנאים הללו לפני ההרשמה לטיול הראשון שלכם עמנו.
הוביטורס מתאימים את הטיולים לכל הגילאים, לכל עונות השנה והופכים את הטיול לחוויה עם טעם של עוד....

2. מקומות הלינה
(בתי מלון / מחנה בדואי) נבדקים על ידי הנציגים שלנו לפני הגעת המטייל, הרכבים שעומדים לרשותנו בזמן הטיול חדישים, ממוזגים עם נהגים אדיבים ומקצועיים.
בחתימה על טופס ההרשמה הינכם מאשרים ל"הוביטורס" להשתמש בחומר הצילומי (תמונות, סרטוני וידאו ועוד).

3. הרשמה לטיול
ההרשמה לטיול תתבצע באמצעות מילוי פרטי המטייל/ים, אמצעי התשלום בטופס ההרשמה וחתימה על טופס ההרשמה, צירוף תצלום דרכון בתוקף של 6 חודשים לפחות ממועד היציאה לטיול, תשלום ו/או מקדמה עבור הטיול מהווה אישור של המטייל, כי התנאים המפורטים בתוכנית הטיול ובדף התקנון באתר האינטרנט, מקובלים עליו והוא מסכים להם במלואם.
תנאי תשלום ותנאי ביטול המופיעים בתוכנית הטיול
בכל תכנית טיול מופיעים בסיפא הסעיפים הבאים: מה כלול במחיר הטיול, מה אינו כלול, מה תנאי התשלום ומה תנאי הביטול של הטיול, אם המטייל מבטל את השתתפותו. תנאים אלו הם ספציפיים לכל טיול ומשתנים בהתאם לנסיבות כמו משך הטיול, מחיר, מדינת היעד וחוקיה, תנאי חברות התעופה ועוד. תנאים אלו מצטרפים לתנאים הכלליים המופיעים בדף זה ומשלימים אותם.

4. קיום הטיול-ביטול הטיול
חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לבטל/לדחות את הטיול במקרה של אזהרות מסע מגורמי המודיעין המוסמכים לגבי יעדי הטיול שלנו ומקרים של כח עליון. במקרה של ביטול הטיול על ידנו, מהסיבה המפורטת לעיל, יוחזרו לנרשמים לאותו טיול, כל הכספים ששולמו על ידם לחברתנו, בשקלים חדשים. כל מטייל מוזמן לבדוק עם הגורמים המוסמכים ולהחליט את החלטותיו בהתאם.

5. שינוי במחירים ו/או לוחות זמנים שאינם תלויים בחברתנו
ישנם מקרים בהם מרכיבים כגון שערי מטבע, היטלי בטחון ודלק, מיסי נמל וכד' משתנים לאחר פרסום התוכנית ולאחר הרשמת מטיילים לטיול. במקרים כאלו חברתנו שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם ולהשית את התוספת על המטיילים, גם אלו שנרשמו לטיול, קודם לשינוי.
לוחות הזמנים: חברתנו תלויה במספר רב של גורמים וגופים, אשר אין לחברתנו שליטה עליהם כגון טיסות בינלאומיות ופנימיות, תחבורה במדינות היעד ועוד. במקרה של שינוי בלוח זמנים של אחד מהנ"ל ישתנה לוח הזמנים של הטיול. אם בעקבות שינוי כנ"ל תתווספנה הוצאות חדשות לטיול כגון לינה ו/או ארוחות וכיו"ב, התוספות יהיו על חשבון המטיילים וישולמו במקום.

6. מטייל בחדר זוגי
כל תכנית טיול כוללת מחיר לאדם בחדר זוגי. בכל תכנית מפורטת התוספת שמשלם מטייל שני שמצטרף לחדר זוגי. אם בטופס ההרשמה לא צויין מטייל שני, במקרה כזה מטייל יחיד ישלם את המחיר הרשום למטייל יחיד בחדר זוגי.

7. ביטוח נסיעות ובריאות
חברתנו ממליצה למטייליה לעשות ביטוח נסיעות במועד ההרשמה לטיול. במקרה של ביטול השתתפותכם/ביטול הטיול,  מסיבות המפורטות בפוליסה, תוכלו לדרוש מחברת הביטוח החזר כספים אשר שולמו על ידכם ולא הוחזרו מגורמים בחו"ל/חברות תעופה/כל גורם אחר ששולמו לו כספים על חשבון הטיול. בריאות: על כל מטייל לפנות לרופא המטפל בו באופן שוטף ו/או ללשכת הבריאות המחוזית/מרפאת מטיילים, על מנת להתעדכן בטיפול מונע ו/או חיסונים נדרשים ו/או כל טיפול רפואי נדרש אחר לפני היציאה לטיול.

8. ויזות ואשרות כניסה
על המטייל לדאוג לקבלת אשרת כניסה למדינת היעד. במקרים שמשרדנו מטפל בהשגת אשרות הכניסה (כפי שרשום בתוכנית הטיול), על המטייל להמציא את כל הנחוץ (תמונות, טפסים וכיו"ב) למשרדנו במועד המבוקש ולשאת בתשלום אגרות והוצאות בגין השגת האשרה. במקרה שמטייל סורב על ידי מדינת היעד ומבטל השתתפותו בטיול עקב כך, יחולו על המטייל דמי ביטול רגילים כמפורט בתוכנית הטיול. במקרים שמדינת יעד שינתה מדיניות או קריטריונים, לא תהיינה חברתנו אחראית על הוצאות שיגרמו למטיילים וזאת אם בוטל הטיול ו/או שונה המסלול בגין המצב החדש.

9. דמי ביטול השתתפות
אנחנו מתחייבים לשלם לספקים הירדניים, לכן, לצערנו, במקרה של ביטול מצידכם יוחזרו לכם סכומים ששילמתם לפי המיפרט הבא: 
הודעה על ביטול עד 21 יום לפני יציאה: תוחזר עלות הטיול כולה 
הודעה על ביטול בין 14 ל 21 יום לפני יציאה: תוחזר 80% מעלות הטיול 
הודעה על ביטול בין 7 ל 13 ימים לפני יציאה: תוחזר 50% מעלות הטיול
הודעה על ביטול עד 6 ימים לפני יציאה: לא יוחזרו כספים